1050 Rocznica Chrztu Polski – nie przegap!

14 kwietnia 2016
1050 Rocznica Chrztu Polski – nie przegap!

Bardzo dobra strona poświęcona obchodom 1050-lecia Chrztu Polski – kliknij

Jubileusz

Gnieźnieńskie i Poznańskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski są centralnymi wydarzeniami trwającego przez cały rok 2016 jubileuszu. Zarówno Kościół, jak i państwo z zaangażowaniem podjęło się organizacji obchodów przypominających akt przyjęcia wiary przez księcia Mieszka. Odegrał on kluczową rolę w rozwoju polskiej państwowości i włączył Polan do grona krajów europejskich.

Jubileuszowe świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski rozpoczęło się w Kościele wraz z nowym rokiem liturgicznym, a więc 29 listopada ub.r. Jubileuszowe obchody zainaugurowano w katedrach odprawiając w sobotę, 28 listopada, wieczorne Msze św. bądź nieszpory. Podczas uroczystej celebry biskupi zapalili i pobłogosławili płomień specjalnej jubileuszowej świecy. Przekazali je również delegacjom z poszczególnych parafii, gdzie są znakiem obchodzonego jubileuszu.

Świadectwem rocznicowych obchodów jest szczególna troska Kościoła, aby w roku 1050-lecia Chrztu przypominać wiernym istotę sakramentu chrztu i konsekwencje, jakie z tego aktu wynikają. Szczególną formę mają nabożeństwa eucharystyczne celebrowane w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, które w tym roku przybrały formułę tzw. “Drogi chrzcielnej”, wtajemniczającej w prawdy życia chrześcijańskiego.

“Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym” – czytamy w liście polskich biskupów z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

“Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później” – dodają biskupi.

Hierarchowie zwracają uwagę, że religijny akt Mieszka “wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne”.

.
Uroczystości

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w czwartek 14 kwietnia o godz. 15., celebracją jubileuszową na Ostrowie Lednickim. Episkopat Polski, zaproszeni goście i wierni będą tam dziękować za Chrzest Polski, zabrzmi tam dzwon „Mieszko i Dobrawa”.

Wcześniej o godz. 11. biskupi uczestniczyć będą w obradach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w gnieźnieńskim seminarium duchownym.

O godz. 17. w katedrze gnieźnieńskiej rozpocznie się uroczysta Msza św., a o godz. 20. w tamtejszym Instytucie Kultury Europejskiej UAM odbędzie się prapremiera filmu o chrzcie Mieszka I w reż. Macieja Pawlickiego “Mesco Dux Baptizatur”.

Program dwóch kolejnych jubileuszowych obchodów realizowany będzie w Poznaniu.

W piątkowe przedpołudnie, 15 kwietnia, w gimnazjum katolickim im. św. St. Kostki odbędzie się zebranie Episkopatu.

O godz. 12. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego z orędziem Prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie zabrzmi jubileuszowe „Oratorium 966.pl”.

O godz. 15.45 rozpocznie się procesja maryjna z Fary do katedry poznańskiej, gdzie o 17. rozpocznie się Msza św.

W sobotę, 16 kwietnia w gimnazjum katolickim im. św. St. Kostki w Poznaniu po raz kolejny zbierze polski Episkopat.

O godz. 10.50 na INEA stadionie pod hasłem “Gdzie chrzest, tam nadzieja” rozpocznie się świętowanie jubileuszowe. O 14. zostanie odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych i posłaniem wieńczącym centralne obchody Jubileuszu.

Wieczorem, o godz. 19. na stadionie INEA zaprezentowane zostanie specjalne wykonanie musicalu poznańskiego Teatru Muzycznego „Jesus Christ Superstar”.

.

Geneza

Chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo. Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem przełomowym. Polska weszła na trwałe do rodziny państw europejskich tworzących Christianitas, wspólnotę opartą na humanizmie zrodzonym z kontemplacji Boga. Bezpośrednim motywem do przyjęcia chrztu przez ówczesnego władcę, było jego małżeństwo z czeską księżniczką Dobrawą, niezwykłą niewiastą, która całą resztę swego życia poświęciła ewangelizacji swych poddanych. Pomagał jej w tym przybyły z Pragi biskup Jordan, który założył pierwsze na ziemiach polskich misyjne biskupstwo w Poznaniu.

Zaledwie 34 lata później, w roku 1000 miał miejsce Zjazd Gnieźnieński, mający charakter pielgrzymki do grobu męczennika Wojciecha Adalberta, z udziałem cesarza Ottona III, legat papieski i polski władca Bolesław. Owocem zjazdu było powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii, gwarantującej młodemu Kościołowi autonomię i jego zależność bezpośrednio od Rzymu. Ta wierność Rzymowi bez żadnych zawirowań i odstępstw charakteryzuje Kościół w Polsce od przeszło tysiąca lat.

Warto przypomnieć, że Chrzest Polski, zakorzeniony w wierze niepodzielnego Kościoła, w kolejnych wiekach owocował duchem ekumenicznej wolności i tolerancji – co jest charakterystycznym znamieniem polskiego chrześcijaństwa. W przeciwieństwie do innych terenów Europy nie było tu wojen między wyznaniami, lecz twórcze ich współistnienie. Dzięki temu ewangelicznemu impulsowi i otwartości polska kultura tworzona była na przestrzeni dziejów przez chrześcijan – łacinników, prawosławnych, grekokatolików i protestantów – ze znacznym udziałem Żydów oraz muzułmanów. W Rzeczypospolitej (składającej się z Polski i Litwy) to nie władca decydował jaką wiarę czy poglądy mają mieć poddani, lecz oni sami, a rolą władcy było strzeżenie ich praw.

W czasach opresji, kiedy Polska wymazana została z mapy Europy, jak i w czasie zniewolenia komunistycznego – Kościół był ojczyzną, miejscem, gdzie Polacy odnajdywali przestrzeń wolności i siłę do walki o niepodległość. Dzięki temu polska kultura na tyle głęboko przeniknięta została ethosem chrześcijańskim, że wydaje się dziś znacznie bardziej odporna na współczesne nurty sekularyzacyjne, niż wielu innych narodów europejskich.

Wielkie znaczenie w warunkach Polski komunistycznej miały obchody millennium Chrztu Polski w 1966 r. poprzedzone 9-letnią nowenną. Dla prymasa Stefana Wyszyńskiego były one okazją do odnowy wiary Polaków i umocnienia narodowej tożsamości. Liczne uroczystości religijne z udziałem wielotysięcznych tłumów nieuchronnie stały się okazją do konfrontacji z władzą komunistyczną, z której Kościół wyszedł zwycięsko, a Polacy poczuli się bardziej wolni. Na główne uroczystości Millennium Chrztu Polski, obchodzone 3 maja 1966 r. w Częstochowie, prymas Wyszyński zaprosił Pawła VI. Papież, pragnąc przybyć do sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze, polecił nawet przygotować specjalny prezent dla tego sanktuarium – Złotą Różę, a mennica watykańska wybiła z tej okazji specjalny medal z wizerunkiem częstochowskiej Madonny. Ale komunistyczne władze nie zgodziły się na jego przyjazd. Podczas obchodów, w których uczestniczyło pół miliona wiernych, nieobecnego papieża przypominał jego portret i pusty tron, na którym złożona została wiązanka biało-żółtych róż.

Kiedy zbliżał się tegoroczny jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz przekazali zaproszenie na te obchody papieżowi Franciszkowi zaraz po jego wyborze. Do zaproszeń tych dołączył później cały polski Episkopat, jak i prezydent oraz rząd, prosząc, aby Franciszek połączył swoją pielgrzymkę do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. z udziałem w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. Tak się też stanie, gdyż papież będąc w Krakowie na ŚDM, uda się 28 lipca do Częstochowy, gdzie odprawi Mszę św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

(Czytany w sumie: 195 , 1 czytany dzisiaj)
Pogoda Łosice z serwisu

Katolickie Radio Podlasie