Objawienie Pańskie – czyli koniec astrologii

5 stycznia 2018
Objawienie Pańskie – czyli koniec astrologii

Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwaną „Trzech Króli”. Wpatrujemy się w scenę, kiedy to do Nowonarodzonego Chrystusa przybywają trzej tajemniczy mędrcy ze Wschodu.

Ewangelia św. Mateusza mówi o magach lub – według innych tłumaczeń – mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

Tradycja nadała tym mędrcom imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Do końca nie znamy ich pochodzenia. W sztuce Kacper przedstawiany jest jako dający mirrę Afrykańczyk, Melchior jako dający złoto Europejczyk, a Baltazar jako król Azjatycki, przynoszący kadzidło.

Zapewne nie znali języka, którym posługiwała się Maryja i Józef, ale przyniesionymi darami pokazali, kogo widzą w tym Dzieciątku. Dając złoto, wskazali na Jezusa jako Króla; składając kadzidło, pokazali, że jest Kapłanem i Bogiem; dając mirrę, pokazali, że Jezus jest wypełnieniem proroctw Starego Testamentu, zapowiedzieli też śmierć i pogrzeb Jezusa. Wiemy bowiem, że mirra służyła do namaszczania po śmierci.

Z tym wydarzeniem łączymy dzisiejszą uroczystość i kojarzymy ją z trzema królami.Jaka jest jednak istota dzisiejszego dnia? Jest to bowiem dla Kościoła wielka uroczystość, a zarazem dzień wolny od pracy. W tym dniu też Kościół zobowiązuje nas pod karą grzechu ciężkiego do uczestnictwa w Ofierze Mszy św. Dlaczego dzisiejsza uroczystość jest tak ważna?

Otóż święto to ma nam ukazać tożsamość Chrystusa. Ma być odpowiedzią, na pytanie KIM JEST CHRYSTUS? Pomocą w rozpoznaniu Chrystusa mają być trzej mędrcy. Przybywają do Betlejem reprezentując świat pogański i ukazują nam prawdziwego i jedynego Boga! Chrystus nie ma być czczony jedynie przez Izrael, ale przez cały świat, który ma porzucić swe fałszywe wierzenia! Od tej pory wszystko ma się zmienić, a jedyną religią objawioną jest katolicyzm.

Benedykt XVI w swojej encyklice o nadziei, idąc za św. Grzegorzem z Nazjanzu, tak komentuje tę scenę: „W chwili, w której trzej królowie, prowadzeni przez gwiazdę, adorowali nowego Króla Chrystusa, nastąpił koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy poruszają się po orbitach wyznaczonych przez Chrystusa. (…) To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem” (Spe salvi, nr 5).

Słuchając Benedykta XVI i wpatrując się w postawę trzech mędrców, chciałoby się włożyć w usta tych trzech królów następujące słowa: NIE WIERZMY JUŻ GWIAZDOM, NIE UFAJMY SIŁOM NATURY, NIE WIERZMY W PRZESĄDY I ZABOBONY! OTO TU JEST PRAWDZIWY WSZECHMOCNY BÓG, KTÓRY WSZYSTKIM KIERUJE! TO ON STWORZYŁ GWIAZDY, ON JE UŁOŻYŁ NA ORBITACH, ON NADAŁ IM PRAWA MATEMATYKI, ON JE PODTRZYMUJE W ISTNIENIU!

(Czytany w sumie: 178 , 1 czytany dzisiaj)
Pogoda Łosice z serwisu

Katolickie Radio Podlasie