IV Niedziela Zwykła – Moc, która nie zawodzi

27 stycznia 2018
IV Niedziela Zwykła – Moc, która nie zawodzi

 

Ewangelista Marek, pisze, że Jezus uczył jak “ten, który ma władzę” i zaraz udowadniał, że faktycznie ma władzę nad złem. Jezus uczył jak ten, który ma władzę. Co to oznacza? To nie oznacza, że krzyczał, groził, wytykał błędy, skazywał na jakieś kary, czy coś podobnego. Choć Jezus ma władzę nad człowiekiem, to jednak nigdy tego nie okazywał. Pokazywał swoją władzę nad duchami nieczystymi, nie nad człowiekiem. Względem człowieka przyjmował postawę służby. I nikt nie mówił, że jest to przejawem Jego słabości. Ludzie często chwalą się, że potrafią to czy tamto, że mają “władzę” zrobić dla nas coś dobrego, a potem szybko okazuje się, że tak nie jest. Ludzie zawodzą. Nie zawsze, ale bardzo często. Dlatego warto oprzeć się bardziej na tym, który nie zawodzi. Bóg ciągle obdarowuje nas dobrem – dzień w dzień. I chętnie wydobywa nas ze zła, w które pakujemy się mniej lub bardziej świadomie. Wydobywa, jeśli tylko tego chcemy i jeśli Go słuchamy.

On nigdy nie zawodzi. To my raczej jesteśmy niekonsekwentni. Często nie wiemy do końca czego chcemy, dlatego ma On bardzo utrudnione zadanie w przywracaniu pokoju temu światu i naszym sercom.

(Czytany w sumie: 76 , 1 czytany dzisiaj)
Pogoda Łosice z serwisu

Katolickie Radio Podlasie