Niedziela Gaudete

16 grudnia 2017
Niedziela Gaudete

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Czytaj dalej

Adwentowy Wieczór Chwały

13 grudnia 2017
Adwentowy Wieczór Chwały

Przygotujmy się dobrze do Bożego Narodzenia. Bardzo często powtarzamy, że Adwent jest “czasem radosnego oczekiwania”. Wspomniał również o tym Papież Franciszek. Dlatego wypełniając wezwanie Głowy Kościoła zachęcamy do uczestniczenia w Adwentowym Wieczorze Uwielbieniowym, który będzie prowadzony przez ks. Stefana Ceberka. Czytaj dalej