6. Niedziela Zwykła – czyli opowieść o gadułach myślących tylko o sobie

6. Niedziela Zwykła – czyli opowieść o gadułach myślących tylko o sobie

Początek dzisiejszej Ewangelii jest majestatyczny. Do Jezusa przychodzi trędowaty i proklamuje Jego wszechmoc. Wszelkie wątpliwości muszą ustąpić wobec pewności wiary: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus potwierdza wiarę trędowatego: Chcę, bądź oczyszczony. Absolutna wolność, wszechmoc i dobro Pantokratora zostają objawione. Czytaj dalej