Chrzest Święty

chrzest

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy

w ostatnią niedzielę miesięcy parzystych (II, IV, VI, VIII, X)

oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

na Mszy św. o godzinie 12.00.

 

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

w sobotę, tydzień wcześniej, po Mszy św. wieczorowej.

Przed chrztem należy spisać Akt Chrztu w kancelarii p. Organisty.

 

 

 

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

 1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
 2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 3. Posiadać akt urodzenia dziecka.
 4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
 5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
 6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
 7. Zaplanować dzień na katechezę chrzcielną.
 8. Do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatę oraz świecę chrzcielną.
 9. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy całą rodzinę.

 


 

WAŻNE

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej, przed katechezą przygotowującą, a więc minimum 9 dni wcześniej.
W sobotę poprzedzającą chrzest jest okazja do spowiedzi na Mszy Św. o godz. 18.00. (czas zimowy 17.00)
Chrzestni spoza parafii przedstawiają odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

Chrzestnymi mogą być katolicy tzn.:

 • należący do Kościoła Katolickiego i uznający prawdy głoszone przez Kościół
 • przyjmujący sakramenty święte i uczęszczający do kościoła
 • małżonkowie mający sakrament małżeństwa
 • rodzice wychowujący dzieci po katolicku
 • członkowie rodzin spotykających się z księdzem w czasie wizyty duszpasterskiej
 • biorący czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej
 • młodzież uczęszczająca na katechizację, a studenci na konwersatoria akademickie
 • dojrzali katolicy, mający ukończone 16 lat i przyjęty sakrament Bierzmowani
 • te osoby które brały udział w katechezie przygotowującej do sakramentu chrztu.

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

 

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.


Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.

(Czytany w sumie: 1 993 , 1 czytany dzisiaj)