Małżeństwo

Pary mające zamiar zawrzeć Sakrament Małżeństwa, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej Narzeczonej minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozpoczęcia procedury przygotowawczej do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Wcześniej powinni odbyć jedną turę katechez dla narzeczonych.

W naszej parafii odbywają się katechezy dla narzeczonych, którzy dopiero planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa.
Narzeczeni mają obowiązek wysłuchania 4 katechez, uczestnicząc w I lub II turze.

Narzeczeni powinni odbyć takie katechezy jeszcze przed zgłoszeniem zamiaru zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Katolicka Poradnia Rodzinna jest czynna w II i sobotę miesiąca. Od godz. 16.00 do 18.00 w czasie zimowym oraz od 17.00 do 19.00 w czasie letnim odbywają się rozmowy z narzeczonymi. Natomiast o godz. 16 lub o 17 odbywa się konferencja dla narzeczonych korzystających z KPR w Łosicach.

W przypadku uczestnictwa w konferencjach i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej obowiązują indeksy kursów przedmałżeńskich.

 

 

 

Terminy katechez dla narzeczonych:

 

 

Turnus wiosenny 2020

1 luty godz. 1730

8 luty godz. 1730

15 luty marzec godz. 1730

22 luty godz. 1730

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za Katolicką Poradnię Rodzinną:

Ks. Paweł Padysz

Beata Izabela Kalińska

 

Adres:

Ul. Narutowicza 2B (przy Caritas)

08-200 Łosice

Tel. 517644025

 

Katolicka Poradnia Rodzinna prowadzi porady w zakresie:

 • Przygotowania do życia w rodzinie i małżeństwie.
 • Naturalnego planowania rodziny.
 • Komunikacji między małżonkami.
 • Wychowania dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenia życia duchowego w małżeństwie
 • Życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Pomocy w kryzysie duchowym lub emocjonalnym.

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa

Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej, minimum trzy miesiące przed ślubem.

Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 1. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 2. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią, należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele u swojego proboszcza.
 3. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją “do sakramentu małżeństwa”.
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarczy).
  • dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
  • Dowody osobiste (do wglądu).
  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego.
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie, dostarczyć kancelarii parafialnej.
 5. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 6. W piątek przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami ślubu w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
 7. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.
 8. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki.
 9. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom “Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt małżeństwa (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Narzeczeni mają obowiązek odbyć co najmniej 2 spowiedzi przed zawarciem sakramentu małżeństwa i odbyć dzień skupienia w Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej – 2 niedziela miesiąca godz. 11.30
 • Odbywają również przygotowanie bliższe do Sakramentu Małżeństwa w poradni rodzinnej w Łosicach, która prowadzi spotkania w 2 i 4 niedzielę miesiąca: konferencje dla narzeczonych o godz. 13:00.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem lub z Liturgiczną Służbą Ołtarza (wymagane zaświadczenie o przebytym kursie kamerzystów i fotografów wydawane przez Diecezjalna Komisję Liturgiczną.

(Czytany w sumie: 2 995 , 1 czytany dzisiaj)