Małżeństwo

Pary mające zamiar zawrzeć Sakrament Małżeństwa, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej Narzeczonej minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozpoczęcia procedury przygotowawczej do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Wcześniej powinni odbyć jedną turę katechez dla narzeczonych.

W naszej parafii odbywają się katechezy dla narzeczonych, którzy dopiero planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa.
Narzeczeni mają obowiązek wysłuchania 4 katechez, uczestnicząc w I lub II turze.

Narzeczeni powinni odbyć takie katechezy jeszcze przed zgłoszeniem zamiaru zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

TERMINY KATECHEZ DLA NARZECZONYCH W 2017 ROKU

Tura Jesienna

1. 23.09.2017 godz. 18.30 w kościele

2. 30.09.2017 godz. 18.30 w kościele

3. 07.10.2017 godz. 17.30 w kościele

4. 14.10.2017 godz. 17.30  kościele

Po zgłoszeniu zamiaru zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni otrzymają skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej

Katolicka Poradnia Rodzinna:
Czynna jest w I i III niedzielę miesiąca.

Godz. 11.30 – ogólna katecheza dla narzeczonych, którzy rozpoczęli już bezpośrednie przygotowanie do ślubu.
Po katechezie indywidualne spotkania.

 

 

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa

Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej, minimum trzy miesiące przed ślubem.

Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 1. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 2. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią, należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele u swojego proboszcza.
 3. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją “do sakramentu małżeństwa”.
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarczy).
  • dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
  • Dowody osobiste (do wglądu).
  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego.
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie, dostarczyć kancelarii parafialnej.
 5. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 6. W piątek przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami ślubu w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
 7. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.
 8. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki.
 9. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom “Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt małżeństwa (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Narzeczeni mają obowiązek odbyć co najmniej 2 spowiedzi przed zawarciem sakramentu małżeństwa i odbyć dzień skupienia w Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej – 2 niedziela miesiąca godz. 11.30
 • Odbywają również przygotowanie bliższe do Sakramentu Małżeństwa w poradni rodzinnej w Łosicach, która prowadzi spotkania w 1 i 3 niedzielę miesiąca: konferencje dla narzeczonych o godz. 11:30.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem lub z Liturgiczną Służbą Ołtarza (wymagane zaświadczenie o przebytym kursie kamerzystów i fotografów wydawane przez Diecezjalna Komisję Liturgiczną.

(Czytany w sumie: 1 384 , 1 czytany dzisiaj)