Spowiedź

Kapłani posługują w konfesjonale:
– w  każdą niedzielę i święta – w czasie każdej Mszy św.,
– w dni powszednie – przed każdą Mszą św.,
– w I Piątek Miesiąca – od godz. 6.00, o 15.00, od 17.30(l), 16.30(z),
w razie potrzeby po każdej Mszy św. lub na indywidualną prośbę.

Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi. Trud ten polega na spełnieniu wszystkich warunków pokuty.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • szczera spowiedź
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat sakramentu pokuty:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1420-1498.


Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 959-997.

 

(Czytany w sumie: 1 345 , 1 czytany dzisiaj)