Proboszczowie łosiccy

Proboszczowie łosiccy

Imię i nazwisko księdza

Rok
Uwagi

Jerzy

1505

Pleban hadynowski i łosicki. Budowniczy pierwszego kościoła

Piotr z Prasnysza

1611

Komendarz* łosicki. założyciel Bractwa Św. Anny.

Wojciech Petrykowski

1629, 1632

Prob. kościoła Św. Ducha i kościoła farnrgo

Jan Zaleski

1638 , 1662

Sumariusz w 1664 r. wymienia jako już nieżyjącego, prob. Św. Ducha; AVAK – w 1662 r. ks. Zaleski wymieniony jest jako komisarz spisujący pogłówne.

Anioł

1640

Brak określenia i bliższych infor

Łazowski

1662

Brak bliższych danych

Rzążewski

1664

Brak bliższych danych

Kasper Czaykowski

1665

Prob. Św. Ducha

Wojciech Jaczewski

1666 1668

Prob. Św. Zygmunta

Stanisław Remiszewski

1668-1682

Komendarz par. Św. Zygmunta. Od 1671 również proboszcz Św. Ducha, przekazał na altarię św. Anny, ziemię i plac w rynku. Zm w 1687 r. Po jego śmierci prepozyturę Św. Ducha włączono do seminarium

Jan Wołowski

1666 1668

Wcześniej nim został księdzem, żonaty, miał córkę i syna Jana, pisarz urzędu miejskiego w Łosicach, Kupił plac, wikary par. Św. Zygmunta, w 1672 r. wymieniony jest jako śp. proboszcz

Adam Łazowski

1682-1690

Komendarz kościoła, ostatni wikariusz wieczysty kapituły łuckiej, promotor Archikonfraterni Św. Anny, w 1673 r. nabył plac od Maryny Szydłowcowej przy ul. Kowalskiej, odziedziczył plac przy ul. Podgajnej, który zamienił z miastem na plac przy ul. Podstawnej, trzymał w zastawie dwie kramnice Lewki Maksimika. w 1682 r ustanowił altarię św. Anny.

Karol Stockemer

1690 -1692

Regens seminarium, pierwszy proboszcz łosicki obsadzony przez Księży Komunistów

Jan Kasper Streit

1692 – 1701

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium

Joachim Wolff

1701 – 1704

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium***

Mateusz Józef Schlegel

1705 – 1706

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium

Kazimierz Józef Iudski (Kielski)

1706 – 1711

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium

Józef Jerzy Leyb

1711 – 1713 i 1718 – 1727

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium

Jerzy Adam Bixius

1713 – 1718

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium. Na rzecz kościoła łosickiego zapisał 1000 zł

Tomasz Kamieński

1727 – 1741

Regens seminarium. proboszcz łosicki, budowni–czy nowego kościoła, wizytator generalny dekanatu łosickiego

Michał Neyman

1741 – 1752

Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium

Tomasz Lewiński

1752 – 1781

W Łosicach jako wikariusz od 1744 – 1752 Pierwszy proboszcz nie będący jednocześnie regensem seminarium janowskiego. Ostatni komunista na probostwie łosickim****

Walenty Wieczorkiewicz

1782 – 1798

Proboszcz łosicki. Zmarł w Łosicach 25 IX 1811 r. w wieku 68 lat

Grzegorz Pogorzelski

1798 – 1815

Podproboszcz łosicki

Felicjan Dworakowski

1810 – 1815

Proboszcz łosicki

Mateusz Jasiński

1815 – 1818

Kanonik kielecki, administrator probostwa łosickiego

Paweł Dworakowski

1818 1820

Administrator probostwa łosickiego

Benedykt Majewski

1821 -1827r.

Kanonik zrezygnował z probostwa łosickiego 15 VI 1827 r.

Franciszek Lewiński

1827 – 1854

Ur.1783, zm. w Zakrzu w 1854, pochowany w Łosicach. Wyświęcony na kapłana w 1806 r. Po śmierci brata bpa. Feliksa Lewińskiego w 1825 r.. kapi­tuła wybrała go na wikariusza kapitulnego dziekana kapituły. Faktycznie rządził Diecezją do dnia 9 paździer­nika do objęcia diecezji przez bpa. J.M. Gutowskiego w 1826 r. Konsekrowany na biskupa sufragana Konsekrował kościoły: w 1841 r p.w. Niebowzięcia NMP w Jabłonnie Lackiej, a w 1845 r. pw. Trójcy Św. w Borowie k/ Garwolina. Od 1827 r. proboszcz łosicki.

Kazimierz Dmowski

1837 -1839

Administrator

Jakub Wyszomirski

1839- 1853

Administrator. Przeniesiony par. Liw, zm. 1857

Kazimierz Mleczek

15 VIII – 25 XI 1854

Po śmierci ks. F. Lewińskiego p.o. proboszcza przez kilka m-cy do śmierci

Marcin Wociechowski

Od 25 XI 1854 -1873

Ur. 1819, świecenia kapłańskie – 1843 r.

Józef Grunwald

1873 – 1878

Proboszcz do momentu likwidacji parafii, później proboszcz w Hadynowie

Piotr Kucharski

1905- 1908

Wojciech Bojarczuk

1909- 1913

Remiszewski

1913 – 1915

Piotr Komorowski

1915 – 1918

Wacław Gąska

1918- 1924

ur 24 sierpnia 1888 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1911 r., od 1919 proboszcz łosicki w 1924 r. przeniesiony do Górek

Józef Mazurkiewicz

1924- 1929-

Misje Św. w 1924 r., kanonik honorowy janowski, pierwszy dziekan łosicki z siedzibą w Łosicach. Ur. 1877 r. święcenia – 1900 r.

Wacław Milik

1929- 1931

Stanisław Filipowicz

1931- 1932

ur. w 1893 r., święcenia kapłańskie 1922

Stanisław Joszt

1932- 1936

Stefan Bogucki

1936- 1938

Stanisław Zarębski

1938- 1954

Przybył z Piszczaca. Misje Św. 28V – 8VI 1950. Dziekan

Piotr Szpilewicz

1954- 1958

Ur. 1906 r. Prof. Wyższego Semin. Duchow. w Siedlcach

Stefan Ceptowski

1958- 1959

W lutym 1959 r. ks. proboszcz zachorował i wyjechał na leczenie do Krynicy

Jan Samulak

1959- 1962

Misje Św. 3 – 20 V 1962 Dziekan

Jan Jastrzębski

1962- 1966

Ur. 1906 r., wyśw. 1931 Dziekan

Bolesław Krępla kanonik

1966- 1984

Misje Św. 6 – 23 III 1975. Jako emeryt zmarł w Łosicach i tutaj pochowany w 1995 r. Dziekan 1966 – 1978. Od 1976 Dicezjalny wizytator par. dziekańskich w Janowie i Kosowie Lackim

Henryk Rzeszotek – prałat

1984- 2004

Misje Św. 3 – 12 IX 1999. Emeryt mieszka w Łosicach. Dzikan dek. łosickiego 1984 – 2004

Kazimierz Komar – kanonik

2004- 2010

Dziekan dek. łosickiego. Zmarł nagle 12 V 2010 o godz. 1030

Michał Śliwowski – kanonik

2010 – 2015

Dziekan dek. łosickiego. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 3 września 2015 r.

* Komendarz – Komendarz, zarządca (duchowny), tymczasowy administrator beneficjum kościelnego

** ADS, syg. 168D, Sumariusz wszystkich spraw potocznych i niektóre wieczyste transakcje zawierane w Łosicach od 1616 do 1798

***M. Brudzisz, Dzieje Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim pod zarządem Księży Komunistów 1684 – 1782, (w:) Studia Kościelno – Historyczne. t. III, Lublin 1979

*** Sumariusz… na kartach 45, 62v w latach 1700 i 1727 jako proboszcza łosickiego wymienia ks. Jana Wołowskiego.

**** Jako wiceregensi w Łosicach przebywali:
1) ks. Jan Kasper Streit 1688 -1692, późniejszy regens
2) ks. Joachim Wolff 1699 -1701, późniejszy regens
3) ks. Franciszek Belka 1701 – 1704
4) ks. Kazimierz Józef Kielski 1704 – 1706, późniejszy regens
5) ks. Andrzej Krauss 1706 – 1710
6) ks. Andrzej Szpakowski 1710 – 1711 i 1714 – 1715
7) ks. Łukasz Franciszek Kredyk 1711 – 1714
8) ks. Marcin Aleksy Dąbrowski 1717 – 1721.

śp. Ks. Kanonik Michał Śliwowski – biogram
Urodził się 8 września 1949 r. w miejscowości Wymysły w parafii Kamionna, wtedy diecezja siedlecka, obecnie drohiczyńska. Jego rodzicami byli Edward i Franciszka, rolnicy. Szkołę Podstawową w Kamionnej ukończył w 1963 r. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie i tam w 1967 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze złożył prośbę o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i został przyjęty. Motywował swoją decyzję, tym, że „czując głos Boży wzywający mnie do kapłaństwa, chcę w kapłaństwie Chrystusowym służyć w diecezji”. Również ówczesny proboszcz parafii Kamionna, ks. Henryk Bujnik, wystawił kandydatowi pochlebne świadectwo, podkreślając jego „pilność w służeniu do Mszy św. częste przystępowanie do Komunii św. oraz pozytywną opinię moralną jako młodzieńca i dobrego katolika”.

Jednak, w trakcie studiów seminaryjnych, został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce kleryckiej w Bartoszycach w latach 1968-1970. Powrócił do seminarium i po odbyciu dalszych studiów filozoficzno-teologicznych, przyjął świecenia kapłańskie 1 czerwca 1974 r. w katedrze siedleckiej, z rąk bpa Jana Mazura

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Motwica (1974-1076), Łuków, Przemienienia Pańskiego (1976-1978), Siedlce, parafia katedralna (1978-1982), Garwolin, Przemienienia Pańskiego (1982-1984). W Garwolinie razem z ówczesnym proboszczem ks. H. Bujnikiem i wikariuszami wspierał duchowo i ochraniał młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, podczas wystąpień młodzieży w obronie krzyża w szkole na przełomie roku szkolnego 1983/84.

Pierwszą samodzielną parafią był Nowodwór (1986-1998). Tutaj wraz z parafianami wybudował nowy murowany kościół, poświecony w 1997 r. dla uczczenia 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha, patrona parafii. Bp Jan Wiktor Nowak, doceniając jego gorliwość duszpasterską i działania gospodarcze, 8 września 1997 r. mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej.

Następną parafią był Piszczac (1998-2010), gdzie podjął wiele działań duszpasterskich i gospodarczych w parafii. Od 2000 r. był w dekanalnym wizytatorem religii w dekanacie terespolskim. Napisał i obronił pracę dyplomową z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie uzyskując w 2014 r. tytuł magistra. Był także od 2012 r. członkiem z wyboru Rady Kapłańskiej na III kadencję.

Od dnia 10 czerwca 2010 r. był proboszczem parafii św. Zygmunta w Łosicach i dziekanem dekanatu łosickiego. Tutaj  także w pracy duszpasterskiej troszczył się o rozwój duchowy i gospodarczy parafii. Podjął przygotowanie i przeprowadził uroczyste świętowanie Jubileusz 500-lecia parafii (2011 r.); przybyły dwa nowe dzwony, ufundowane do parafii: jeden pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jana Pawła II oraz drugi św. Michała Archanioła; na miejscowym cmentarzu wybudowano ołtarz polowy, a cały cmentarz poszerzony o nową część został ogrodzony kamiennym parkanem; przy kościele powstała kaplica przedpogrzebowa, a cały teren wokół kościoła został na nowo zagospodarowany.

Jednak pojawiła się choroba nowotworowa, która osłabiła siły i aktywność duszpasterską. Wielokrotnie przebywał w szpitalu w Łosicach i w Siedlcach na leczeniu. Cierpliwie znosił doświadczenie choroby i leczenie. Mimo osłabienia sił fizycznych, zachował chrześcijańską pogodę ducha i swoistą kapłańską życzliwość wobec wiernych i konfratrów.

Po ostatnim pobycie w siedleckim szpitalu, wrócił na plebanię do Łosic. Tam zmarł 3 września 2015 r.

Przeżył prawie 66 lat w tym 41 lat w kapłaństwie. Requiescat in pace.
Opracował:Tomasz Dobrowolski

(Czytany w sumie: 609 , 1 czytany dzisiaj)