Poniedziałek

10 grudnia

 

630

 

  Danutę Karbowiak (greg)

† Jana Michalaka (40), Wandę, Józefa, Piotra, Janinę i ich rodziców i dziadków

  za zmarłych z bloku przy ul. Majora Zenona 2

 Aleksandrę Maksymiuk- of. koleżanki i koledzy syna z liceum

1700

† Józefa Raczuka (16), zm. rodziców, Aleksandrę, Juliana, Stanisława, Teresę Raczuk

  Krystynę Kasprzyk – of. współpracownicy z zakładów mleczarskich

 Wtorek

11 grudnia

630

  Danutę Karbowiak (greg)

  Darosława Siłkę – of. sąsiedzi

 Mariannę Chraniuk (30dz)

Nie podano intencji- Anna Boruta

1700

 Teresę Wróbel – of. sąsiadka

 Zdzisławę (r. śm.), zm. z rodz. Domosudów, Romaniuków i Garszyńskich

 Środa

12 grudnia

 

630

   Danutę Karbowiak (greg)

 Joannę Klopś

 Katarzynę, Michała, Seweryna, Jacka, zm. z rodz. Zuj oraz Alfreda Czerwińskiego

Nie podano intencji – Olędzki Mariusz

1700

Nowenna do Matki Bożej Przeczystej

1.      † Mariusza Tarasiuka – of. Małgorzata

2.      † Jana Panasiuka

3.      † Zenobię i Jana Maksymiuk, Mariannę i Juliana Kamińskich

4.      † Sabinę Żuk – of. sąsiedzi z ul. Sienkiewicza 3

 

 Czwartek

13 grudnia

 

630

 

 

O Bożą opiekę i rozwiązanie trudnej sytuacji

  Danutę Karbowiak (greg)

  Bolesława

† Katarzynę, Rozalię

† Sabinę Żuk (7dz)

1700

Nie podano intencji

Nie podano intencji

 Piątek

14 grudnia

630

   Danutę Karbowiak (greg)

 Kazimierza Osińskiego (10r)

  Władysława, Stanisławę – of. dzieci

 

1700

† Mariannę, Józefa, Zofię, Władysława, zm. z rodz. Demianiuków i Suprunów

† Annę Chomiuk – of. dyrekcja i nauczyciele SP nr. 2

 Sobota
15 grudnia

 

630

 

O umocnienie wiary, nadziei, i miłości w rodzinie

  Danutę Karbowiak (greg)

† Antoniego (32r), Stefanie Demianiuk

† Augustyna Andrzejczuka (20r), rodz. obojga str., dusze bliskie naszemu sercu

1700

rodz. obojga str. Mariana, Stanisława, Sławomira, Witolda, Tadeusza, Danutę, Alinę, Lucynę

† Edytę Latus – of. koleżanki z mleczarni

Niedziela

16 grudnia

730

   Danutę Karbowiak (greg)

  Eugenię (15r), Lucjana, Zygmunta, Janinę, zm. z rodz. Zieńkiewiczów i Mirońskich

900

 Felicję (30r), Stanisława, Januszka, Pelagię, Franciszka, Helenę, Andrzeja, zm. z rodz. Walczuków, Kalińskich i Kaznowskich

1030

Nie podano intencji – Helena Oklińska

1200

Za parafian

1800

† Zdzisława (35r) oraz rodziców Genowefę i Antoniego

I n t e n c j e   m s z a l n e

od 10 grudnia do 16 grudnia 2018 r.