Grupy duszpasterskie /

Bierzmowanie - Rok I

Bierzmowanie - Rok I

Opiekun: ks. Jacek
Spotkania: styczeń 2021

Najbliższe spotkanie 08 lutego 2021 r., godz. 16.15 (w kościele), na którym należy wykazać się znajmością następujących modlitw:
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Skład Apostolski (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…)
Dwa przykazania miłości
Dekalog (Dziesięć Przykazań Bożych)
Pięć Przykazań Kościelnych (uwaga w aktualnej wersji):
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła
Główne prawdy wiary
Siedem sakramentów
Pięć warunków sakramentu pokuty
Trzy cnoty boskie
Cztery cnoty główne
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
Siedem Darów Ducha Świętego
Siedem grzechów głównych
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Rzeczy ostateczne człowieka
Pod Twoją obronę
Modlitwa Anioł Pański
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Tajemnice różańcowe

Materiały ze spotkania 22 stycznia 2021 r.:

Słowo Boże:
J 3, 16 – 18 (fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem)
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania:
Które słowo jest dla Ciebie szczególnie ważne?
W jaki sposób chciałabyś/chciałbyś je wykorzystać w swoim życiu?
Czy czujesz się kochaną/kochanym przez Jezusa? Dlaczego?

Czym jest wiara?
Wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił.

Cechy wiary:
Jest czystym darem Boga
Wiara jest ponadnaturalną siłą, która jest konieczna do zbawienia
Wymaga od człowieka wolnej woli i jasnego umysłu
Jest pewna, gdyż gwarantuje ją Jezus
Staje się doskonałą, gdy dokonuje się w miłości
Wzrasta, gdy wsłuchujemy się w Słowo Boże i modlimy się
Daje nam przedsmak radości nieba

Materiały ze spotkania z października 2020 r.:

Czym jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa człowieka z Panem Bogiem, przebywanie z Nim oraz nawiązanie relacji osobowej ze swoim Stwórcą – ja i osoba Pana Boga.

Jakie są źródła modlitwy?
Źródłami modlitwy są: Słowo Boże, liturgia Kościoła i codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga.

Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus?
Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz.

 Napisz jak wygląda Twoja codzienna modlitwa.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM