Grupy duszpasterskie /

Bierzmowanie - Rok II

Bierzmowanie - Rok II

Opiekun: ks. Jacek
Spotkania: luty 2021

Najbliższe spotkania
04 lutego 2021 r. godz. 16.15 (w kościele). Zaliczenie pytań katechizmowych: 16, 49, 53 – 71.
15 lutego 2021 r. godz. 16.15 - grupa I i II. Zaliczenie pytań katechizmowych: 72 - 82 oraz znajomość treści Ewangelii Łk 15, 11 - 24 (Przypowieść o miłosiernym Ojcu).
22 lutego 2021 r. godz. 16.15 - grupa III i IV. Zaliczenie pytań katechizmowych: 72 - 82 oraz znajomość treści Ewangelii Łk 15, 11 - 24 (Przypowieść o miłosiernym Ojcu).

Materiały ze spotkania 21 stycznia 2021 r.:

Słowo Boże:
Łk 15, 11 – 24 (Przypowieść o miłosiernym Ojcu)

Jezus opowiedział tę przypowieść o miłosiernym Ojcu, aby nam przekazać ważną prawdę o Bogu. Kroki, jakie syn marnotrawny podejmuje w drodze powrotnej do Ojca, są krokami, jakie my także możemy podjąć, gdy chcemy wrócić do Boga po tym, jak odwróciliśmy się od Niego. Droga powrotu syna marnotrawnego = droga powrotu pięciu warunków sakramentu pokuty.
Spowiedź jest pojednaniem grzesznika z Bogiem i Kościołem.
Pokuta to zadośćuczynienie za popełniony grzech. Odpokutowanie dokonuje się nie tylko w umyśle, lecz pokuta musi się przejawiać w czynach miłości i zaangażowaniu na rzecz innych. Pokutę czyni się poprzez modlitwę, post oraz wsparcie duchowe i materialne udzielane ubogim.

Pytania katechizmowe: 72 – 82

Materiały ze spotkania z października 2020 r.:

Słowo Boże:
Rdz 2, 16 – 17; 3, 1 – 13. 17 -19. 23 – 24 (grzech pierworodny)

Za pomocą jakiego triku wąż próbuje nakłonić Ewę do zjedzenia owocu?
Jakie wąż składa jej obietnice?
Co mi zło obiecuje po grzechu?
Dlaczego Ewa zdecydowała się zjeść zakazany owoc?
Dlaczego zdecydowałem(am) się na grzech?
Jakie skutki w odniesieniu do relacji człowieka z Bogiem ma sprzeniewierzenie się nakazowi Boga?
Jak po grzechu patrzę na Boga?
Jakie skutki w odniesieniu do relacji między ludźmi ma sprzeniewierzenie się nakazowi Boga?
Jak wyglądają moje relacje z innymi po moim grzechu?
Jakie skutki ma grzech pierwszych rodziców dla całego stworzenia?

 Pytania katechizmowe: 16, 49, 53 – 71

Materiały ze spotkania 25 czerwca 2020

KOŚCIÓŁ, z greckiego „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga, stajemy się zwołanymi przez Pana. Razem jesteśmy Kościołem. Chrystus, jak mówi św. Paweł, jest Głową Kościoła. My jesteśmy Jego ciałem.

Słowo „Kościół” oznacza zwołanie. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli Lud Boży; karmieni Ciałem Chrystusa, sami stają się oni Ciałem Chrystusa. (KKK 777).

Dlaczego Bóg chce Kościoła?

Bóg chce Kościoła, ponieważ chce zbawić nas nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Chce uczynić z całej ludzkości swój lud. Trójjedyny Bóg jest sam w sobie wspólnotą, wieczną wymianą miłości między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym.

 Słowo Boże: Dz 4, 32 – 37 (Miłość jednoczy Kościół pierwotny)

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.”

Co cennego otrzymałeś/otrzymałaś od Kościoła?

Co możesz dać wspólnocie Kościoła – swojej parafii?

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM