NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W każdy Trzeci Czwartek Miesiąca wierni parafii pw. św. Zygmunta w Łosicach gromadzą się przy relikwiach św. Jana Pawła II, aby za przyczyną świętego polecać Bogu swoje prośby, troski i błagania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II.

KRÓTKI ŻYCIORYS ŚW. JANA PAWŁA II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. W 1938 r., po ukończeniu gimnazjum, podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wojna odebrała mu jednak możliwość kontynuowania studiów. W 1940 roku podjął pracę w kamieniołomach należących do zakładów chemicznych Solvay. W 1942 roku wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Adama Sapiehy, którego praprzodkiem był Mikołaj Sapieha, fundator kodeńskiego sanktuarium w XVII w. W 1958 r. Karol Wojtyła został biskupem pomocniczym Krakowa, w 1964 – arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w roku 1967 został mianowany kardynałem. Po śmierci Jana Pawła I, został wybrany na papieża -16 października 1978 r. Przybrał imię Jana Pawła II. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i upadek komunizmu. Był wielkim orędownikiem Miłosierdzia Bożego. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, ogłosił II Niedzielę Wielkanocną świętem Miłosierdzia Bożego. Całe swoje kapłańskie życie zawierzył Najświętszej Maryi Pannie słowami:”Totus Tuus” (Cały Twój). Dwukrotnie próbowano dokonać zamachu na Jego życie: 13 maja 1981 r., w trakcie audiencji generalnej na placu św. Piotra, został ciężko ranny. Rok później, w Fatimie, podczas pielgrzymki dziękczynnej za uratowanie życia, został zaatakowany nożem. W okresie 27- letniego pontyfikatu wydał 14 encyklik i odbył 104 pielgrzymki, odwiedzając 129 krajów, m.in. ośmiokrotnie Polskę. 10 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny, odwiedził również na „męczeńskie Podlasie”. Na siedleckich Błoniach odprawił uroczystą Mszę św., podczas której zostały poświęcone tablice, zamontowane później na obeliskach upamiętniających męczeństwo łosickich unitów. 20 grudnia 1985 r. Jan Paweł II zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. 16 października 1988 r., w 10 rocznicę swojego pontyfikatu, ogłosił błogosławionym ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna pochodzącego z Białej Podlaskiej. 6 października 1996 roku beatyfikował męczenników z Pratulina – Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy. Po długiej i ciężkiej chorobie, Jan Paweł II zmarł w Watykanie – 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 r., w Święto Miłosierdzia Bożego, Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 r., również w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, kanonizowany. 11 listopada 2013 roku, dzięki staraniom proboszcza łosickiego, ks. kanonika Michała Śliwowskiego, w kościele św. Zygmunta zostały zainstalowane relikwie św. Jana Pawła II. Obecnie w każdy trzeci czwartek miesiąca, w kościele pw. Św. Zygmunta, odbywa się Nowenna za przyczyną Świętego Jana Pawła II wraz z ucałowaniem relikwii. Zanim został papieżem, jeszcze jako biskup, a następnie kardynał, kilkakrotnie odwiedzał męczeńskie Podlasie. – w 1963 r. biskup Karol Wojtyła przybył do Leśnej Podlaskiej, przywożąc korony oraz zgodę papieża Jana XXIII na koronację obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. U boku kardynała Stefana Wyszyńskiego, brał udział w samej uroczystości, będącej jednym z największych wydarzeń religijnych w naszym regionie w XX wieku. – w 1969 r. już jako metropolita krakowski, Karol Wojtyła, na zaproszenie biskupa Jana Mazura, przybył do Kodnia i uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 150 – lecia diecezji podlaskiej – w 1970 r. w Leśnej Podlaskiej odbyło się posiedzenie Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa, któremu przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. – po raz czwarty Karol Wojtyła odwiedził Podlasie w 1977 r., przewodnicząc w Kodniu uroczystościom 50 rocznicy powrotu cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

.

NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, przez Ojczyznę, Kościół i świat. Dziękujemy za twą świętość, za mądrość i odwagę, za twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję Twój uśmiech; za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś pociechę, niepokój serca, który przyniósł pojednanie. W Tobie, Janie Pawle, Bóg ukazał piękno i godność człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka. Janie Pawle, klęknąłeś przy swej chrzcielnicy. Współpracując z łaską chrztu realizowałeś powołanie do świętości. Pomóż nam przyjąć i zrealizować to najważniejsze Boże wezwanie. Janie Pawle, apostole pojednania, któryś pojednał ze sobą wielu obcych i skłóconych, nieś pojednanie naszym sercom, rodzinom i narodom. Nauczycielu, słuchający i głoszący Chrystusową Ewangelię, ucz nas przyjmować Prawdę Bożej nauki i czynić ją światłem naszego powołania. Kapłanie, uczestniku wiecznego kapłaństwa Chrystusa, który przyjąłeś łaskę powołania i święceń, uproś nam świętych kapłanów, oddanych całkowicie królestwu Bożemu, rozmodlonych, pokornych, ufnych, gotowych współpracować z duchownymi, osobami konsekrowanymi i świeckimi. Pasterzu, wpatrzony w Pasterza, który daje życie na krzyżu za swoje owce. W Tobie odkrywaliśmy Jezusa, Dobrego Pasterza, i razem z Tobą kroczyliśmy za Nim, ufni, że obronisz nas przed wilkiem, duchem kłamstwa i ciemności. Wyproś nam ducha gorliwości apostolskiej, ducha odwagi, aby Chrystus w nas i przez nas wzrastał. Wierny synu i głowo Kościoła, następco św. Piotra, umacniaj naszą miłość do mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła; wspieraj swego następcę, wszystkich pasterzy Kościoła w gorliwości, miłości i jedności. Dałeś nam przykład miłości do Maryi, Matki Jezusowej i Matki Kościoła. Od Ciebie chcemy się uczyć zaufania Maryi Niepokalanej, oddania w duchu „Totus Tuus”, nadziei w godzinie Ogrójca i w ciemności Kalwarii. Niech Twój przykład samotnej modlitwy, różańca, adoracji będzie dla nas wskazówką, zachętą i zobowiązaniem. Tyle razy zwracaliśmy się do Ciebie: „Ojcze, Ojcze święty”. Twój przykład i Twoje nauczanie niech nam przybliża miłosierne oblicze Ojca, które odczytywałeś w Chrystusie. Prosimy za ojców, aby realizowali z miłością swe powołanie. Niech wspierają kobiety, pomagają im być dobrymi matkami, otwartymi na nowe życie, będącymi sercem domowego Kościoła. Janie Pawle, święty nasz Bracie, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. I gdy przychodziliśmy do Twego – choćby myślą – grobu. Pozostaniesz bliski, będziesz nam Bratem Błogosławionym. Bądź z nami teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Polecajmy Panu Bogu nasze intencje Odczytanie próśb z kartek, po każdej prośbie wezwanie: K: za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Ciebie prosimy W: Wysłuchaj nas Panie

.LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II

 Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków, Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych, Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziękujemy Ci za życie, cierpienie, modlitwę, za pełną oddania służbę na stolicy Piotrowej świętego Jana Pawła II. Prosimy Cię, wysłuchaj Jego wstawiennictwa i naszej pokornej modlitwy, aby nauczanie i przykład Świętego przyniosły wielorakie owoce w naszych sercach, w Kościele i świecie. Spraw, Panie, abyśmy szczególnie przyjęli Jego nauczanie o wolności, która – jak sam mówił – jest darem Twoim, Boże, i zadaniem na każdy dzień. Obroń nas przed złym rozumieniem wolności. Dziś świat stawia wolność na szczycie wartości i chce się uczynić niezależnym od Ciebie, Boże, i Twoich przykazań. Niech św. Jan Paweł II nieustannie nam przypomina, że wolność trzeba poddać prawdzie, której źródłem jesteś Ty, Boże, i która jest objawiona i zapisana też w naszych sumieniach. Prosimy Cię, miłosierny Boże, aby nauka i przykład Świętego skłoniły nas do poddania naszych decyzji, wewnętrznych i zewnętrznych, Tobie i Twojej woli. Tylko wtedy zrodzi się w naszym sercu, w rodzinach i Kościele miłość, sens i cel naszego życia, droga do wiecznej szczęśliwości w Twoim domu.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM