NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZECZYSTEJ

W każdą środę wierni parafii pw. św. Zygmunta w Łosicach, zanoszą swoje prośby do Boga za przyczyną Matki Bożej, oddając Jej cześć w łaskami słynącym wizerunku. Liczne wota oraz historia obrazu, którą tutaj prezentujemy, świadczą o powszechnej czci wiernych dla Tego świętego obrazu. Indywidualne prośby, składane przed obrazem, świadczą o ogromnym zaufaniu czcicieli do Matki Bożej, ale również o szerokim spektrum spraw, które Jej zawierzają. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za przyczyną Matki Bożej Przeczystej.

HISTORIA IKONY MATKI BOŻEJ PRZECZYSTEJ W ŁOSICACH

Znajdująca się w bocznym ołtarzu (po prawej stronie prezbiterium), ikona Matki Bożej Przeczystej, stanowiła pierwotnie wyposażenie cerkwi unickiej p.w. Zaśnięcia NMP, mieszczącej się przy ulicy Bialskiej w Łosicach. Uważana przez miejscową ludność za cudowną, czczona była w tym miejscu od niepamiętnych czasów. Na uroczystość Uspienija, czyli Zaśnięcia NMP (obchodzoną 9 września), z całej okolicy przybywały tu na odpust liczne rzesze wiernych oraz duchowieństwa unickiego i łacińskiego. Zachowana ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Została namalowana na reliefowym, rytym w zaprawie tle, temperą na ciosanej ręcznie desce jodłowej. Wizerunek Matki Bożej Przeczystej wykonany został według schematu hodegetrii. Najprawdopodobniej wzorowana jest na wizerunku MB z greckiego klasztoru Iviron na świętej Górze Atos. Obecne wymiary, 85 cm x 60 cm, są wynikiem wcześniejszego obcięcia ze wszystkich stron. Pierwotnie była ona o około 16 cm wyższa i około 4 cm szersza. Kilkakrotne, nieudolne przemalowywania (ostatnie w 1878 r.), wprowadziły daleko idące zmiany kolorystyczne, połączone z likwidacją wielu elementów potwierdzających jej ikonowy charakter. Kult MB Przeczystej jest dużo starszy niż zachowany do czasów obecnych Jej wizerunek. Zniszczenia wojenne, jakich w okresie „potopu” doznały Łosice, nie ominęły również cerkwi i czczonej w niej ikony, która w drugiej połowie XVII wieku zaginęła. Pozbawieni opieki Matki Bożej Przeczystej unici wielokrotnie podejmowali bezskuteczne próby odtworzenia obrazu. Jedną z nich podjęto w 1683 roku. Wówczas to Jan III Sobieski rozpoczął werbunek wojska z dóbr królewskich na wyprawę wiedeńską. Według przekazów, król osobiście przyjechał do miasta, aby wybrać konie z miejscowej stadniny. Korzystając z tego faktu, miejscowi unici zwrócili się do króla z prośbą o odtworzenie i podarowanie im ukochanego Świętego Wizerunku. Król przystał na prośbę i polecił nadwornym malarzom, aby na podstawie opisów ustnych odtworzyli obraz. Przekazy mówią, że po wiedeńskiej wiktorii gotowy obraz przywiozła do Łosic sama królowa Marysieńka. W ścisłym związku z przekazaniem przez parę królewską unitom łosickim odtworzonego obrazu, wydaje się być fakt ogłoszenia w 1689 roku przez Jana III Sobieskiego przywileju nadającego Łosicom dwa nowe jarmarki. Jeden z nich miał odbywać się „na święto Wniebowzięcia Panny Maryiey Ruskiej”. Do cudownej ikony schodziły się z okolicy liczne pielgrzymki. Pielgrzymi, trwając na modlitwie, niejednokrotnie doznawali cudownych uzdrowień z różnych chorób i dolegliwości. Najbardziej w pamięci mieszkańców Łosic utrwaliła się historia cudownego uwolnienia zesłańca. W końcowej fazie powstania styczniowego (luty 1864 roku) przez Łosice konwojowano skazanych na Syberię. Tutaj, obok cerkwi MB Przeczystej, zarządzono odpoczynek. Był trzaskający mróz. Jeden z powstańców, słysząc o cudownym obrazie znajdującym się w świątyni, zaczął żarliwie modlić się. W tym momencie pękły kajdany krepujące jego ręce i nogi. Uznano to za cud, a skazańcowi darowano wolność. Inny przekaz dotyczy cudownego uzdrowienia z paraliżu biskupa sufragana, Franciszka Lewińskiego, proboszcza łosickiego. W 1850 roku został on przywieziony do cerkwi, gdzie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej długo się modlił o ulgę w cierpieniu. Prośba została wysłuchana. Biskup mógł o własnych siłach wrócić do domu. Od tej pory często nawiedzał unicką cerkiew i cudowną ikonę. Jako wotum wdzięczności umieścił przed obrazem srebrną „rękę” i „nogę”. W 1875 roku, wraz z likwidacją unii, cerkiew unicka MB Przeczystej została zamieniona na prawosławną. Stan przymusowego nawracania mieszkańców Łosic na prawosławie, połączony z prześladowaniami tak zwanych „opornych”, trwał do roku 1905. W 1915 roku, przed grabieżą ikony Matki Bożej Przeczystej przez uchodzących z Łosic Rosjan, z ostatnim prawosławnym popem Konstantym Szulakiewiczem, na czele, uratował cerkiewny stróż Iwan Gawłowski, wierny unita, czciciel MB Przeczystej. Pomimo swego przywiązania do cerkwi unickiej, przyjął służbę u prawosławnego proboszcza tylko dlatego, aby być blisko cudownego obrazu i strzec go o każdej porze. Podejrzewając Szulakiewicza o zamiar wywiezienia ikony, tuż przed jego ucieczką, ukrył cudowny wizerunek, a w ołtarzu umieścił przygotowaną wcześniej, malowaną na płótnie kopię, którą wywieziono do Żytomierza. Oryginalna ikona została ukryta w nowym kościele p.w. św. Zygmunta, gdzie zapomniana przez potomnych, przebywała do 1994 roku. W wyniku kilku przedziwnych zbiegów okoliczności odnaleziona została w końcowym okresie procesu beatyfikacyjnego unitów podlaskich, który zakończył się 6 października 1996 roku, wyniesieniem ich na ołtarze przez Jana Pawła II. Z inicjatywy łosickiego proboszcza, księdza prałata Henryka Rzeszotka, doszło do renowacji odnalezionego obrazu Matki Bożej Przeczystej. Po potwierdzeniu autentyczności i zabiegach gruntownej konserwacji i renowacji, święta ikona została uroczyście wprowadzona do łosickiego kościoła i umieszczona w bocznym ołtarzu. Od tego momentu w każdą środę, przed wieczorową mszą św., odprawiane jest specjalne nabożeństwo – nowenna do Matki Bożej Przeczystej, które jest kontynuacją oddawania jej czci przez naszych przodków.

NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZECZYSTEJ

O Najczystsza spośród wszystkich, Maryjo, Pani łosickiej Ziemi! Klękamy przed Twą świętą ikoną, w której od trzech wieków dzielisz smutki i radości tego ludu. Pani naszych losów, w Twoich oczach odnajdujemy pełne ufności spojrzenia naszych ojców, którzy przed laty z całego Podlasia pielgrzymim szlakiem ciągnęli przed ten cudowny wizerunek, aby u Ciebie – Przeczysta Matko, szukać nadziei i ratunku. Twoja cudowna ikona była świadkiem niezliczonych łez radości z przywróconego zdrowia, odnalezionej wiary, uratowanego szczęścia. Słyszała przeszywający brzęk cudownie zrywanych kajdan niewoli grzechu. W godzinie trwogi stawała się źródłem kojącym ufnością i pokojem. Za wierność Synowi tronującemu na Twoich kolanach, za tę wierność, do której wzywa cierpliwy gest Twojej dłoni, razem ze swym ludem zapłaciłaś tułaczym losem, by po wielu latach tęsknoty wrócić do swych dzieci. Dziś, my spadkobiercy bohaterskiego świadectwa wiary naszych ojców, chcemy Cię witać jak przed laty, ich pieśnią, słowiańskim sercem:

Witaj, przez którą jaśnieje radość Witaj, dla której klątwa odpuszczona,

Witaj, która Adama podnosisz z upadku Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.

Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna, Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana,

Witaj, bo jesteś tronem Króla, Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.

Witaj gwiazdo Słońce nam ukazująca, Witaj łono Boskiego wcielenia, Witaj, przez którą stworzenie się odnawia

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje. Witaj Oblubienico Dziewicza.

(Fragment pochodzącego z ok. VI w. starożytnego hymnu „Akatyst” śpiewanego w Kościele wschodnim ku czci NMP)
Modlitwa ofiarowania się Przeczystemu Sercu NMP O najczystsza spośród wszystkich Maryjo! Oto my biedni grzesznicy składamy nasze słabe, skażone grzechem serca do Twojego Przeczystego wnętrza. Przyjmij nas na zawsze, uchwyć nas mocno i nie wypuszczaj nigdy z Twoich litościwych rąk, byśmy potrafili ustrzec się przed zapatrzeniem w samych siebie i ukryć się w cieniu Twego zmiłowania. Składając dziś w Twoim Przeczystym Sercu nasze życie i śmierć, to co czynimy i to co przeżywamy, nasze myśli, słowa, decyzje i czyny, przez Twoje Serce i Twoimi dłońmi wszystko to oddajemy Panu Wszechmocnemu wołając:

Po każdym wezwaniu śpiew:

W Twym Sercu Przeczystym, polecaj nas Bogu, abyśmy mogli życiem śpiewać: bądź wola Twoja.

1. Maryjo – tronie Króla – chcemy się jak Ty zapatrzeć w Jezusa.

2. Panno napełniona Bogiem – chcemy tak kochać, jak Ty kochasz.

3. Maryjo – modlitwy kadzidło pachnące – chcemy się tak ofiarować, jak Ty się ofiarowujesz.

4. Maryjo pierwszy owocu odrodzenia w Duchu – chcemy tak być wiernymi, jak Ty jesteś wierną.

5. Maryjo podporo wiary naszej mocna – chcemy tak zgadzać się na nasze życie, jak Ty się zgadzałaś.

Modlitwa wstawiennicza Nieskalana, nietknięta, cała czysta Rodzicielko Boża Maryjo! Matko i Towarzyszko naszej drogi do Domu Ojca. Uciekamy się pod Twoją obronę. Weź nas za rękę, prowadź do Chrystusa i błagaj za swymi dziećmi:

Wezwania do Matki Bożej, po wezwaniu wszyscy odpowiadają:

Jak nasi ojcowie do Ciebie wołamy: Przeczysta Matko wstawiaj się za nami.

• Maryjo – Ikono Kościoła, kto przyjmuje Ciebie przyjmuje Kościół, naucz nas miłości do Ciała Chrystusa, którego jesteśmy członkami.

• Maryjo – Królowo męczeńskiej Unii, upraszaj u Syna jedność podzielonemu chrześcijaństwu.

• Maryjo – Gwiazdo Ewangelizacji, pocieszaj i wzmacniaj w prorockiej posłudze Ojca Św. N., naszego biskupa N. i kapłanów naszej parafii.

• Maryjo – Uczennico Chrystusa, uzgodnij rytm serc naszych sióstr zakonnych z rytmem Twojego, otwartego na Bożą wolę Przeczystego Serca.

• Maryjo – Blasku Pięćdziesiątnicy, gdzie ty jesteś, tam przybywa Duch Święty, Jego mocą uwolnij od lęku przed dawaniem świadectwa Chrystusowi wszystkich braci i siostry z modlitewnych i apostolskich wspólnot naszej parafii.

• Maryjo – Jutrzenko Nowego Świata, strzeż dla Chrystusa serc naszych dzieci i naszej młodzieży.

• Maryjo – czuła Matko, wejdź w nasze rodziny z Chrystusem uzdrawiającym i napełnij je miłością.

• Maryjo – Matko Nadziei, wyjdź naprzeciw samotnych, złamanych trudnościami, dotkniętych szarzyzną i lękiem życia bez pracy – pociesz ich i ześlij pomoc.

• Maryjo – Drogo Powrotna do Domu Ojca, rozpal ogniem tęsknoty za Chrystusem wszystkich pokłóconych z kościołem, zgorszonych cierpieniem, smutnych z powodu życia w grzechu, niewoli nałogu. Pomóż im odnaleźć utracone szczęście.

• Maryjo – Serce Współczujące z człowiekiem, bądź z nami w naszym cierpieniu, jak byłaś pod krzyżem w cierpieniu Jezusa, a gdy trudy życia, zechcą nas złamać – ukryj nas jak Jego w swoich ramionach i naucz cierpienie zmieniać w modlitwę.

• Maryjo – Cudowna Lekarko, jeśli taka wola Boża, przyjdź z Chrystusowym uzdrowieniem do wszystkich dotkniętych bólem choroby. Odczytanie próśb z kartek. Przeczysta Służebnico Pańska bezustannie zasłuchana w Boga mówiącego w głębinach ludzkiej duszy, przyjmij na koniec modlitwę, której nie wypowiedziały usta, modlitwę którą zna jedynie nasze serce:

Modlitwa w milczeniu. Śpiew kończący: Przeczysta Matko usłysz nas! Przeczysta Matko nie opuszczaj nas! Bądź z nami Matko błagamy Cię i swą modlitwą zawsze wspierać chciej!

Módlmy się! Bogarodzico Dziewico, Przeczysta Pani. prosimy Cię, kieruj całym naszym życiem i uczyń nas godnymi chwały świętych w niebie. Wznosząc bowiem ku Tobie, nasza Opiekunko, pochwalne hymny, przez nie oddajemy cześć Twemu Boskiemu Synowi i Odwiecznemu Ojcu, i Duchowi Świętemu – Dawcy życia, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wszyscy odpowiadają: Amen. Maryjo przed Twoje ołtarze Idziemy serce niosąc w darze A chociaż niegodni skalani Przeczysta wysłuchaj nas Pani. Dnia znojem utrudzeni wielce Składamy hołd Przeczystej Matce I razem tu przed Jej ołtarzem O łaski błagamy.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM