Kapłani /

Kapłani

ks. kan. Sławomir Kapitan

Proboszcz

Dziekan Dekanatu Łosickiego od 2015 r.

kapitan@zygmuntlosice.pl

ks. Jacek Sawczuk

wikariusz od 2019r.

sawczuk@zygmuntlosice.pl

ks. Paweł Padysz

wikariusz od 2018r.

padysz@zygmuntlosice.pl

ks. prałat Henryk Rzeszotek

rezydent, długoletni proboszcz parafii, obecnie na emeryturze

Lista Proboszczów parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach.

Opracował Tomasz Dobrowolski

Imię i nazwisko Rok* Uwagi
Jerzy 1505 Pleban hadynowski i łosicki, budowniczy pierwszego kościoła
Piotr z Przasnysza 1611 Komendarz łosicki. założyciel Bractwa Św. Anny
Wojciech Petrykowski 1629, 1632 Proboszcz kościoła Św. Ducha i kościoła farnego
Jan Zaleski 1638, 1662 Sumariusz w 1664 r. wymienia jako już nieżyjącego proboszcza kościoła Św. Ducha; AVAK – w 1662 r. ks. Zaleski wymieniony jest jako komisarz spisujący pogłówne
Anioł 1640 Proboszcz łosicki (brak bliższych informacji)
Rzążewski 1664 Brak bliższych danych
Kasper Czaykowski 1665 Proboszcz kościoła Św. Ducha
Wojciech Jaczewski 1666, 1668 Proboszcz kościoła Św. Zygmunta
Stanisław Remiszewski 1668-1682 Komendarz Parafii Św. Zygmunta. Od 1671 również proboszcz Św. Ducha, przekazał na altarię św. Anny, ziemię i plac w rynku. Zm w 1687 r. Po jego śmierci prepozyturę Św. Ducha włączono do seminarium
Jan Wołowski 1666-1668 Wcześniej nim został księdzem, żonaty, miał córkę i syna Jana, pisarz urzędu miejskiego w Łosicach, Kupił plac, wikary Parafii Św. Zygmunta, w 1672 r. wymieniony jest jako śp. proboszcz
Adam Łazowski 1662-1690 Komendarz kościoła, ostatni wikariusz wieczysty kapituły łuckiej, promotor Archikonfraterni Św. Anny, w 1673 r. nabył plac od Maryny Szydłowcowej przy ul. Kowalskiej, odziedziczył plac przy ul. Podgajnej, który zamienił z miastem na plac przy ul. Podstawnej, trzymał w zastawie dwie kramnice Lewki Maksimika. w 1682 r ustanowił altarię św. Anny
Karol Stockemer 1690-1692 Regens seminarium, pierwszy proboszcz łosicki obsadzony przez księży komunistów
Jan Kasper Streit 1692- 1701 Proboszcz łosicki – „komunista”, regens seminarium
Joachim Wolff 1701-1704 Proboszcz łosicki – „komunista”, regens seminarium****
Mateusz Józef Schlegel 1705-1706 Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium
Kazimierz Józef Iudski (Kielski) 1706-1711 Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium
Józef Jerzy Leyb 1711-1713 1718-1727 Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium
Jerzy Adam Bixius 1713-1718 Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium. Na rzecz kościoła łosickiego zapisał 1000 zł
Tomasz Kamieński 1727-1741 Regens seminarium. proboszcz łosicki, budowniczy nowego kościoła, wizytator generalny dekanatu łosickiego
Michał Neyman 1741-1752 Proboszcz łosicki – komunista, regens seminarium
Tomasz Lewiński 1752-1781 W Łosicach jako wikariusz od 1744-1752. Pierwszy proboszcz niebędący jednocześnie regensem seminarium janowskiego. Ostatni komunista na probostwie łosickim****
Walenty Wieczorkiewicz 1782-1798 Proboszcz łosicki. Zmarł w Łosicach 25 IX 1811 r. w wieku 68 lat
Grzegorz Pogorzelski 1798-1815 Podproboszcz łosicki
Felicjan Dworakowski 1810-1815 Proboszcz łosicki
Mateusz Jasiński 1815-1818 Kanonik kielecki, administrator probostwa łosickiego
Paweł Dworakowski 1818-1820 Administrator probostwa łosickiego
Benedykt Majewski 1821-1827 Kanonik zrezygnował z probostwa łosickiego 15 VI 1827 r.
Franciszek Lewiński 1827-1854 Bp. sufragan podlaski, proboszcz łosicki. Mieszkał i zmarł w Zakrzu w 1854, pochowany w Łosicach. Konsekrował kościoły:  w 1841 r . pw. Wniebowzięcia  NMP w Jabłonnie Lackiej, w 1845 r. pw. Trójcy Św. w Borowie k/ Garwolina
Kazimierz Dmowski 1837-1839 Administrator
Jakub Wyszomirski 1839-1853 Administrator. Przeniesiony do parafii Liw
Kazimierz Mleczek 15 VIII- -25 XI 1854 Po śmierci ks. F. Lewińskiego krótko zarządzał parafią. Zmarł nagle. Pochowany w Łosicach
Marcin Wojciechowski Od 25 XI 1854-1873 Proboszcz łosicki, represjonowany przez władze carskie. Wydalony z parafii
Józef Grünwald 1873-1878 Ostatni proboszcz przed likwidacją parafii, później proboszcz w Hadynowie
Piotr Kucharski 1905-1908 Pierwszy proboszcz odtworzonej parafii Św. Zygmunta. Budowniczy nowego kościoła
Wojciech Bojarczuk 1909-1913 Proboszcz łosicki. Doprowadził do wyposażenia i wyświęcenia nowego kościoła
Remiszewski 1913-1915 Brak bliższych informacji. Nazwisko proboszcza, bez imienia pojawia się jedynie w późniejszych sprawozdaniach parafialnych
Piotr Komorowski 1915-1918 Proboszcz łosicki
Wacław Gąska 1918-1924 Proboszcz łosicki w 1924 r. przeniesiony do Górek. Inicjator wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych w Łosicach
Józef Mazurkiewicz 1924-1929 Misje Św. w 1924 r., kanonik honorowy janowski, pierwszy dziekan łosicki z siedzibą w Łosicach. Inicjator wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych
Wacław Milik 1929-1931 Proboszcz łosicki. Autor zapisków dotyczacych historii miasta i parafii
Stanisław Filipowicz 1931-1932 Proboszcz łosicki
Stanisław Joszt 1932-1936 Proboszcz łosicki. Inicjator budowy Domu Katolickiego
Stefan Bogucki 1936-1938 Proboszcz łosicki. Zmarł w Łosicach. Pochowany w Garwolinie
Stanisław Zarębski 1938-1954 Proboszcz łosicki. Prezes miejskiego koła PCK. Organizował pomoc więźniom, jeńcom i Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej. Przeprowadził misje św. 28V – 8VI 1950
Piotr Szpilewicz 1954-1958 Proboszcz łosicki. Prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
Stefan Ceptowski 1958-1959 Proboszcz łosicki. Więzień obozu w Dachau, kapelan wojskowy
Jan Samulak 1959-1962 Proboszcz łosicki. Przeprowadził misje św. 3-20 V 1962
Jan Jastrzębski 1962-1966 Proboszcz łosicki
Bolesław Krępla kanonik 1966-1984 Proboszcz łosicki. Przeprowadził misje św. 6-23 III 1975. Od 1976 Diecezjalny wizytator parafii dziekańskich w Janowie i Kosowie Lackim Jako emeryt zmarł w Łosicach w 1995 r.  Pochowany na łosickim cmentarzu.
Henryk Rzeszotek – prałat 1984-2004 Proboszcz łosicki. Inicjator wielu przedsięwzięć społecznych, „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”. Przeprowadził misje św. 3-12 IX 1999. Emeryt, mieszka w Łosicach
Kazimierz Komar – kanonik 2004-2010 Proboszcz łosicki. Rozpoczął przygotowania do obchodów rocznicowych 500-lecia parafii Zmarł nagle 12 V 2010 . Pochowany na łosickim cmentarzu
Michał Śliwowski – kanonik 2010-2015 Proboszcz łosicki. Przygotowując parafię do 500-lecia, zorganizował roczne misje ewangelizacyjne. Zmarł 3 IX 2015 r. Pochowany na łosickim cmentarzu.
Sławomir Kapitan – kanonik 2015

* Do 1690 roku, ze względu na braki źródłowe, trudno było jednoznacznie ustalić lata sprawowania funkcji proboszczowskiej przez poszczególnych kapłanów. Dlatego też wymienione daty odnoszą się jedynie do pojawiania się danego nazwiska w źródłach archiwalnych. Po 1690 roku przedstawione lata określają okres sprawowania funkcji proboszczowskiej w parafii Św. Zygmunta.

** ADS, sygn. 168D, Sumariusz wszystkich spraw potocznych i niektóre wieczyste transakcje zawierane w Łosicach od 1616 do 1798 roku

*** M. Brudzisz, Dzieje Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim pod zarządem Księży Komunistów 1684-1782, (w:) Studia Kościelno-Historyczne. t. III, Lublin 1979

**** Sumariusz… na kartach 45, 62v w latach 1700 i 1727 jako proboszcza łosickiego wymienia ks. Jana Wołowskiego.

Jako wiceregensi w Łosicach przebywali:

1)       ks. Jan Kasper Streit 1688-1692, późniejszy regens

2)       ks. Joachim Wolff 1699-1701, późniejszy regens

3)       ks. Franciszek Belka 1701-1704

4)       ks. Kazimierz Józef Kielski 1704-1706, późniejszy regens

5)       ks. Andrzej Krauss 1706-1710

6)       ks. Andrzej Szpakowski 1710-1711 i 1714-1715

7)       ks. Łukasz Franciszek Kredyk 1711-1714

8)       ks. Marcin Aleksy Dąbrowski 1717-1721.

9)       ks. Józef Michał Goździński 1721-1726

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM